הזדרזו להירשם

קורסים למתחילות \ ולמתקדמות 4 מפגשים 1200 ש"ח + מעמ 

מספר מקומות מוגבל

יום שני י"ד אייר 27\2 מפגשים חד שבועיים

קורס
שבועות

קורס
שבועות

קורס
שבועות